Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2017

yesterdaytodaytomorrow
- Nie pozwól sobie na etap: jesteś fajna, ale. Nie ma ALE. Albo ktoś od początku chce z tobą coś, albo niech spierdala. Fajne i ładne to są bambosze na targu. Ty masz być, kurwa, NIEPOWTARZALNA.

January 15 2017

yesterdaytodaytomorrow
Reposted frombluuu bluuu viauncertain uncertain
yesterdaytodaytomorrow
2136 c770 500
Reposted fromwez-wyjdz wez-wyjdz

January 12 2017

yesterdaytodaytomorrow
8127 b068 500
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
4987 9442 500
Reposted fromnyaako nyaako viahydrosphere hydrosphere

January 10 2017

yesterdaytodaytomorrow
6030 42be

January 04 2017

yesterdaytodaytomorrow
Nikt nie ma prawa powiedzieć: "Nie becz! Uspokój się!" Nie wszyscy potrafią panować nad swoją wrażliwością i nie wszyscy potrafią płakać. Nie można krzyczeć na kogoś, kto z bólu krzyczy.
— ŚP. Kardynał Franciszek Macharski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawhiskyinthejar whiskyinthejar
yesterdaytodaytomorrow

"Facet rozgląda się za hotelem, gdzie chciałby spędzić urlop.
Znalazł coś obiecującego, napisał więc maila do właściciela:
Chciałbym przyjechać z psem. Jest dobrze ułożony, nie narobi kłopotów. Przyjmują państwo psy?"

I dostał odpowiedź:

"Od lat prowadzę hotel i nigdy się nie zdarzyło, żeby pies ukradł ręcznik, pościel, szlafrok czy obrazy ze ścian. Nigdy nie musiałem wzywać policji z powodu narąbanego psa rozwalającego hotel w środku nocy. Zatem pana pies może przyjechać, a jak za pana poręczy to i pan może przyjechać."

— :D
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar
yesterdaytodaytomorrow

Proś Boga o drobne stłuczki – od czasu do czasu – żeby nie doszło do katastrofy. 

Od czasu do czasu pomyłka: żebyś się kiedyś nie skompromitował. Od czasu do czasu potknięcie: żebyś kiedyś nie runął na ziemię. Od czasu do czasu wyśmianie: żebyś z siebie nie zrobił błazna. Od czasu do czasu niech cię ktoś nabierze, okłamie, oszuka, okradnie na drobną kwotę: żebyś wszystkiego kiedyś nie stracił. Od czasu do czasu musisz ponieść drobną porażkę, doznać niepowodzenia, ponieść niewielką klęskę. Od czasu do czasu musisz przekonać się o swojej nieumiejętności, słabości, niedoskonałości, niekompetencji, ograniczoności, niedoinformowaniu. Od czasu do czasu powinieneś oberwać mokrą kiścią w twarz, żebyś oprzytomniał. Żebyś nie zginął.

Bo się rozpędzasz. Bo idziesz coraz szybciej. Boś już prawie nad ziemią, w niebiosach. Bo już jesteś taki pewny siebie, zarozumiały, próżny, pyszny. Bo już ci się tak wszystko udaje. Bo już tak się nie mylisz.

Od czasu do czasu – stłuczka. Żeby nie było katastrofy.

— ks. Mieczysław Maliński - "Elementarz dla początkujących, zaawansowanych i dojrzałych"
Reposted fromladygrey ladygrey viawhiskyinthejar whiskyinthejar
yesterdaytodaytomorrow
Jeśli człowiek dużo milczy, później nie ma odwagi się odezwać.
— Cisza.
Reposted fromzenibyja zenibyja viawhiskyinthejar whiskyinthejar
yesterdaytodaytomorrow
Przyjdź, zobaczymy czy jeszcze potrafimy ze sobą rozmawiać.
— wj.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar
yesterdaytodaytomorrow
Czekam na jutro. Na każde jutro w którym jesteś.
— Prezydent
Reposted fromderida derida vianezavisan nezavisan
yesterdaytodaytomorrow
Reposted fromunkraut unkraut vianezavisan nezavisan
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
Jedynym marzeniem, które posiadam, jest właśnie to, aby znaleźć się jak najszybciej z Tobą.
— piękne słowa z listu Marka Hłaski do Agnieszki Osieckiej

December 16 2016

yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
9357 8ee6 500
Zima we Wrocławiu 1947/48. Kościół NMP na Piasku. 
Reposted fromciarka ciarka viacrying-lightning crying-lightning
yesterdaytodaytomorrow
9822 2811 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
yesterdaytodaytomorrow
Nie jest konieczna wiara w Boga, żeby być dobrym człowiekiem. W pewnym sensie tradycyjne pojęcie Boga jest już dziś przestarzałe. Można być człowiekiem uduchowionym, nie będąc religijnym. Nie jest konieczne pójście do kościoła po to, żeby dać pieniądze na tacę. Dla wielu Bóg jest wszędzie wokół nich, w Przyrodzie. Wielu najwspanialszych ludzi na świecie nie wierzy w Boga, niektóre zaś z najgorszych czynów ludzkości były wykonywane w Jego imieniu.
— Papież Franciszek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanastasie anastasie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl