Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

yesterdaytodaytomorrow
9712 1347 500
Reposted frommoai moai viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
yesterdaytodaytomorrow
0195 6938 500
Reposted fromnutt nutt viaday11shadow day11shadow
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
9516 966d 500
Reposted fromonlyman onlyman
yesterdaytodaytomorrow
6508 e96c 500
Reposted fromtfu tfu viasection section
yesterdaytodaytomorrow
3478 7456 500
Reposted fromtfu tfu viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
3044 cc6d 500
Reposted fromonlyman onlyman viasection section
yesterdaytodaytomorrow
0674 47af 500
Reposted fromomphh omphh viakatalama katalama
yesterdaytodaytomorrow

- A spierdalaj
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać

yesterdaytodaytomorrow
(...) nagle poczułam, jak przylegam do niego każdym centymetrem skóry. Cała byłam jego, a on cały był mój.
— McFarlane Mhairi - Nie mów nic kocham cię
yesterdaytodaytomorrow
0041 644e 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaanastasie anastasie
yesterdaytodaytomorrow
2330 75fe 500
Reposted fromtfu tfu viakatalama katalama
yesterdaytodaytomorrow
6629 be2a 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viakatalama katalama

October 30 2018

3986 7a2d
yesterdaytodaytomorrow
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
yesterdaytodaytomorrow
Jestem prawie pewny, że gdyby mężczyźni mieli "swoje dni", byłyby to z pewnością dni wolne od pracy. Zagwarantowane odpowiednią ustawą lub najlepiej dekretem.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viatimetobegin timetobegin

October 23 2018

Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viablackmoth7 blackmoth7
yesterdaytodaytomorrow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl