Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2016

yesterdaytodaytomorrow
Musisz wiedzieć, że nie jest łatwo, lecz warto walczyć. Są rzeczy, które docierają o ciebie dopiero gdy miną. Są dni, które nabierają sensu dopiero wieczorem.
— Krzysztof Szczyciński – Deszcz padający od środka najbardziej
Reposted fromnyaako nyaako viasection section
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny
— Ernest Hemingway - Komu bije dzwon
yesterdaytodaytomorrow
Często wy­siłek fi­zyczny da­je poczu­cie re­lak­su psychicznego...
Zaan­gażowa­nie w jakąś pracę poz­wa­la oder­wać się od sza­rej rzeczywistości... 
— KasicaPax
Reposted fromGhost335 Ghost335 viaawkwardx awkwardx
yesterdaytodaytomorrow
Są uśmiechy, które da się usłyszeć przez telefon.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaSmerfMaruda SmerfMaruda

October 25 2016

yesterdaytodaytomorrow
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
yesterdaytodaytomorrow
Reposted fromonlyman onlyman vianezavisan nezavisan

October 20 2016

yesterdaytodaytomorrow
8239 437b
Reposted fromhpthewizard hpthewizard viate-quiero te-quiero
yesterdaytodaytomorrow
2121 c3e8 500
Reposted frommisiaq misiaq viate-quiero te-quiero

October 18 2016

yesterdaytodaytomorrow
6674 5a85 500
Reposted fromdeadwolf deadwolf viakatalama katalama
yesterdaytodaytomorrow
Raz mi się chce żyć, a raz po prostu kurwica człowieka trafia. Kładę się do łóżka i nie potrafię zasnąć, sam nie wiem czemu. Po prostu leżę i tyle. Gapię się w ten sufit i nie umiem niczego zrozumieć. I jest jakoś tak… Tęskno? Smętnie? Nie wiem.(…) Tylko jedną myśl ciągle gdzieś tam mam, w tej głowie. Że chcę do Ciebie.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viate-quiero te-quiero
yesterdaytodaytomorrow
6788 44ad
Reposted frommartynkowa martynkowa
yesterdaytodaytomorrow
Jestem już duża. Nie potrzebuję bajek. Wolę czyjąś obecność, ciepło bliskiej osoby. Może wyda Ci się to naiwne, ale szalenie lubię się przytulać.
Reposted fromimyours imyours
yesterdaytodaytomorrow
jak długo jeszcze wytrzymam nie widząc Ciebie?
Reposted fromorientalnazupa orientalnazupa viate-quiero te-quiero
yesterdaytodaytomorrow
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuc spokoj duszy; zadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyslania - po prostu spokoj. 
— K. Bagieńska / 04.2016 / rozmyslania nad obiadem
Reposted fromriseme riseme viate-quiero te-quiero
yesterdaytodaytomorrow
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours viate-quiero te-quiero
yesterdaytodaytomorrow
7034 80fc
Reposted frommartynkowa martynkowa
yesterdaytodaytomorrow
0096 545b
Reposted frommartynkowa martynkowa
yesterdaytodaytomorrow
Bez Ciebie nie mogłem istnieć, jakby dwoił się niepokój.
— O.S.T.R.
yesterdaytodaytomorrow
6043 eaf6 500
Reposted fromrol rol viate-quiero te-quiero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl