Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2016

yesterdaytodaytomorrow
0884 c594
Reposted fromgrobson grobson viakatalama katalama
yesterdaytodaytomorrow
0883 dc8d
Reposted fromgrobson grobson viakatalama katalama

August 30 2016

yesterdaytodaytomorrow
I proszę zrób wszystko, żeby ta jesień była najpiękniejsza
— zpamiętnika
Reposted from17november 17november viakatalama katalama
yesterdaytodaytomorrow
nie ma lepszego miejsca, niż obok.
— Jakub Żulczyk
Reposted from61sekund 61sekund viamsunderground msunderground

August 25 2016

yesterdaytodaytomorrow
2438 d3e5
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viamefir mefir
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
Take a shower, wash off the day. Drink a glass of water. Make the room dark. Lie down and close your eyes.
Notice the silence. Notice your heart. Still beating. Still fighting. You made it, after all. You made it, another day. And you can make it one more. 
You’re doing just fine.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaagainnagain againnagain
yesterdaytodaytomorrow
Zawsze wydawało mi się, że stanowię połączenie dwóch zupełnie różnych osób, ale nie są one równoważne. Jedna jest bardziej dominująca, silna, pewna siebie i lepiej z nią nie zadzierać. Tak naprawdę byłam jednak tą drugą osobą. Kimś, kto potrzebował miłości i akceptacji.
— C.J.Roberts
Reposted fromlovemystery lovemystery viazabka zabka
yesterdaytodaytomorrow
(...) na każdą boleść istnieją dwa lekarstwa - czas i milczenie. 
— Aleksander Dumas "Hrabia Monte Christo"
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
To tak, jakbyś miał głęboko w sobie coś, co sprawia, że nie czujesz się godny pokochania.
— Dexter
yesterdaytodaytomorrow
9294 8f92 500
Reposted fromrol rol viasardoniczna sardoniczna
yesterdaytodaytomorrow
Push yourself. Don't Settle. Just live well. Just LIVE.
— Jojo Moyes, Me Before You
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viacytaty cytaty
yesterdaytodaytomorrow
Dobrze mi, kiedy jesteś.

August 19 2016

yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
walczcie o siebie, nie dajcie się wdeptać kryzysom beznadziejności
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaiamstrong iamstrong
yesterdaytodaytomorrow
odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy
— B. Jobczyk, "Pisanie się"
Reposted fromcarduelis carduelis viathinredline thinredline
yesterdaytodaytomorrow
0453 326e 500
Reposted fromthinredline thinredline
yesterdaytodaytomorrow
5330 dece
Reposted fromthinredline thinredline
yesterdaytodaytomorrow
Czy niedziela to odpowiedni dzień na poruszanie takich tematów? Nie wiem. Ale ja lubię wyzwania, bo to one dają mi motywację do działania, w życiu, tak jak i tu, na tym portalu (...) A więc... Przez trzydzieści kilka lat przyglądam się codziennie temu co nas otacza i zadaje sobie pytanie, dokąd ten świat zmierza? ... I może jestem staroświecki, ale świat zmierza w złym kierunku. Delikatność kobiety idealnie komponuje się z siłą mężczyzny. Kobieta powinna być niewinna, delikatna i subtelna, lekko nawet niezdarna i niedostępna. Mężczyzna powinien być odważny, silny, z temperamentem, ale jednak jak głupi starać się o tą kobietę, chronić Ją, otaczać opieką, zbudować świat od nowa. Teraz jest inaczej, mężczyźni: ci*ty w rurkach i dziewczyny-ziomale przeklinające ze swagiem, kobiety walczą o mężczyzn, a mężczyźni, mówiąc krótko, mają wyje**ne. To tak często spotykane. Chciałbym żyć w czasach naszych dziadków. Żeby mężczyzna zbierał kobiecie kwiaty na polu, stał pod oknem i zapraszał na kawę. Mężczyzna się stara, walczy, daje wiele, lecz kobieta odwzajemnia ze zdwojoną siłą.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeautifulwar beautifulwar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl