Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2016

yesterdaytodaytomorrow

Strong women still need their hands held. 


Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
5062 e800 500
Reposted fromoll oll viathefirstdrop thefirstdrop
yesterdaytodaytomorrow
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie. 
— Brian Tracy
Reposted frompinkdress pinkdress viatobecontinued tobecontinued

November 29 2016

yesterdaytodaytomorrow
Lubię jej zapach, a ona nigdy nie chciała mnie zmieniać na siłę. Poza tym świetnie gotuje, z nią czuje się dużo szczęśliwszy. I wiesz co, na starość chce się być z kimś, z kim da się pogadać i pośmiać.
— N. George, Lawendowy pokój
Reposted fromMerlinka Merlinka viacathandcat cathandcat

November 27 2016

yesterdaytodaytomorrow
6781 5fa0
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabezwladnie bezwladnie
yesterdaytodaytomorrow
Jakimi szczęściarzami są ci, którzy mogą się przytulać do swoich ukochanych, kiedy tylko przyjdzie im na to ochota.
— Cecelia Ahern
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabezwladnie bezwladnie
yesterdaytodaytomorrow
Jeden z moich ulubionych współczesnych pisarzy, Pan Jakub Żulczyk, napisał w swojej nowej książce, że "nie ma lepszego miejsca, niż obok". Pragnę Wam wszystkim życzyć właśnie tego. 
— tak bardzo
Reposted fromprzemeksic przemeksic viabezwladnie bezwladnie

November 26 2016

yesterdaytodaytomorrow
1350 09f6 500
Reposted fromkjuik kjuik viabezwladnie bezwladnie
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
Najgorsze dni to takie kiedy masz czas i nic nie robisz.
— zdecydowanie..
Reposted fromcripple cripple viabezwladnie bezwladnie
yesterdaytodaytomorrow
Reposted frombluuu bluuu
yesterdaytodaytomorrow
Z czasem dotarło do mnie, że nie muszę sobie ze wszystkim radzić.
— all i need is time
Reposted fromM-M M-M viabezwladnie bezwladnie
yesterdaytodaytomorrow
Nie jestem dzielna. Jestem słaba i aż mnie mdli, kiedy udaję, że jest inaczej.
— Sabaa Tahir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabezwladnie bezwladnie
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
6158 a4d1
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viabezwladnie bezwladnie
yesterdaytodaytomorrow
3728 f1ab
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabezwladnie bezwladnie
yesterdaytodaytomorrow
5842 f582 500
Reposted frommidwife midwife viasection section
yesterdaytodaytomorrow
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem.
Reposted fromTheWhiteKnight TheWhiteKnight vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl