Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2019

yesterdaytodaytomorrow
2507 4be4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viazabka zabka
yesterdaytodaytomorrow
5494 a5d6 500
Reposted fromblackmamba blackmamba viazabka zabka
yesterdaytodaytomorrow
Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka

June 17 2019

2567 0f01
Reposted fromstrumienpola strumienpola viascorpix scorpix
9572 fe98 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viascorpix scorpix
yesterdaytodaytomorrow
Możesz jeść zdrowe pożywienie, pić czystą wodę, używać kosmetyków bez chemii, codziennie biegać lub intensywnie ćwiczyć, ale jeśli Twój umysł jest pełen złych myśli i osądów,  a w sercu brak współczucia i miłości  to nadal jesteś chorym człowiekiem. 
— Agnieszka Maciąg
Reposted fromiga-xvl iga-xvl viabesomeoneelse besomeoneelse

June 14 2019

yesterdaytodaytomorrow
6284 2a41 500
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued
yesterdaytodaytomorrow
Bukiet w dłoniach mężczyzny to zły omen, bo zwykle oznacza, że chce albo za coś przeprosić, albo o coś poprosić.
— "Jaga" K.B. Miszczuk
Reposted fromawita awita viacytaty cytaty
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
6987 850e
Reposted frombisia bisia viatimetobegin timetobegin
yesterdaytodaytomorrow
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności. To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.

I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej. Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
     
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted frompiehus piehus viatimetobegin timetobegin
yesterdaytodaytomorrow
2454 de5e 500
honey, i'm home.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatimetobegin timetobegin
yesterdaytodaytomorrow
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl