Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

yesterdaytodaytomorrow
2130 d231
Reposted fromwhatu whatu viamiischa miischa
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
2515 1aad
yesterdaytodaytomorrow

May 01 2017

yesterdaytodaytomorrow
8149 e0a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
yesterdaytodaytomorrow
9091 fecd 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialewa lewa
yesterdaytodaytomorrow
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie vialewa lewa
yesterdaytodaytomorrow
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna vialewa lewa
yesterdaytodaytomorrow
3585 3367
Reposted fromcalifornia-love california-love vialewa lewa

April 21 2017

yesterdaytodaytomorrow
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viakatalama katalama
yesterdaytodaytomorrow
2180 6c55
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
yesterdaytodaytomorrow

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viakatalama katalama
yesterdaytodaytomorrow
1489 a5ff
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
yesterdaytodaytomorrow
5376 db67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
yesterdaytodaytomorrow
8441 faf5
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
4706 1166 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl