Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

yesterdaytodaytomorrow
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viakatalama katalama
yesterdaytodaytomorrow
2180 6c55
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
yesterdaytodaytomorrow

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viakatalama katalama
yesterdaytodaytomorrow
1489 a5ff
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
yesterdaytodaytomorrow
5376 db67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
yesterdaytodaytomorrow
8441 faf5
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
4706 1166 500
yesterdaytodaytomorrow
0532 870f
Reposted fromefekt-uboczny efekt-uboczny vialeweloff leweloff

March 08 2017

yesterdaytodaytomorrow
Podsumowując cały rok, Ty byłeś najlepszym co mogło mnie spotkać. 

March 07 2017

yesterdaytodaytomorrow
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatriste triste

February 28 2017

yesterdaytodaytomorrow
8940 aa4e 500
Reposted fromdeviate deviate viathinredline thinredline
yesterdaytodaytomorrow

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
yesterdaytodaytomorrow
9660 6b62
Reposted fromsunlight sunlight viacheersbaby cheersbaby

February 22 2017

yesterdaytodaytomorrow

July 09 2015

yesterdaytodaytomorrow
3522 b3a5
Reposted fromfoina foina viaeverybodyliess everybodyliess
yesterdaytodaytomorrow
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl