Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2019

yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
6324 b971
Reposted fromfitvet fitvet viaarizonadream arizonadream
yesterdaytodaytomorrow
Nocą ludzie mają skłonności do wyolbrzymiania wszystkiego.
— Louise Doughty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
yesterdaytodaytomorrow
Najgorsze, co możesz zrobić, to zostać sam z problemem, który dusisz
w brzuchu, czujesz w sercu, a analizujesz w głowie.
— Włodek Markowicz
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaarizonadream arizonadream
yesterdaytodaytomorrow
Dasz radę. Jesteś silniejsza, niż myślisz.
— Louise Doughty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
yesterdaytodaytomorrow
Nie możesz ciągle ratować świata. Czasem trzeba poprzestać na uratowaniu siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
yesterdaytodaytomorrow
- Ludzie są najważniejsi - przyznał. - Tego jednego się nauczyłem. Jeśli jesteś z właściwymi ludźmi, to zasadniczo jesteś we właściwym miejscu.
— Lisa Jewell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 19 2019

yesterdaytodaytomorrow
Możesz mieć wady, być lękliwy i czasem poirytowany, ale nie zapominaj, że Twoje życie jest największym przedsiębiorstwem świata. Tylko Ty możesz zapobiec jego fiasku. Wielu Cię ceni, podziwia Cię i Cię kocha. Chciałbym, żebyś pamiętał, że być szczęśliwym, to nie znaczy mieć niebo bez burzy, drogę bez wypadków drogowych, pracę bez wysiłku, relacje bez rozczarowań. Być szczęśliwym to znaleźć siłę w przebaczaniu, nadzieję w walkach, bezpieczeństwo na scenie strachu, miłość w niezgodzie.
— Papież Franciszek w życzeniach do wiernych na 2016 rok
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialeksandra leksandra
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadotkliwie dotkliwie
yesterdaytodaytomorrow
6283 bcec 500
yesterdaytodaytomorrow
2454 de5e 500
honey, i'm home.
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
Przez chwilę powalcz trochę o siebie.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadotkliwie dotkliwie
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
2301 cbe5 500
tak wielu już nie ma
yesterdaytodaytomorrow
1912 7ed8 500
z wywiadu z J.Gajosem
"Co czytali sobie kiedy byli mali"
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viadotkliwie dotkliwie
yesterdaytodaytomorrow
6339 809f 500
Reposted fromaromantycznie aromantycznie viadotkliwie dotkliwie
yesterdaytodaytomorrow
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte viakingavonschabert kingavonschabert
yesterdaytodaytomorrow
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viakingavonschabert kingavonschabert
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl