Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2016

yesterdaytodaytomorrow
(...) na każdą boleść istnieją dwa lekarstwa - czas i milczenie. 
— Aleksander Dumas "Hrabia Monte Christo"
Reposted fromsecretoflife secretoflife viacatherineee catherineee
yesterdaytodaytomorrow
4409 69a8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacatherineee catherineee
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
Co za pogoda, tylko się nawalić i pójść spać 
— babcia
yesterdaytodaytomorrow
4109 3d9b 500
yesterdaytodaytomorrow
3966 45af
Reposted fromxluminescencex xluminescencex
yesterdaytodaytomorrow
9618 dac6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacatherineee catherineee
yesterdaytodaytomorrow

Kobiety tęsknią za nieprzewidywalnością. Za jasnym komunikowaniem swoich oczekiwań. Kobieta chce, aby facet do niej podszedł i powiedział: „Chcę Cię.” A następnie nie spuścił wzroku i patrzył tak długo, żeby się zaczerwieniła i to ona spuściła wzrok.

Tym, co napędza kobietę, są emocje. Dasz jej emocje, masz kobietę.

yesterdaytodaytomorrow
 A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze (...) 
— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted fromlovvie lovvie viacatherineee catherineee
yesterdaytodaytomorrow
„Chciałbym żebyście pamiętali, że bycie szczęśliwymi nie oznacza posiadania nieba bez burz, dróg bez wypadków, pracy bez trudu, relacji bez zawiedzeń. Być szczęśliwymi to odnajdywać siłę w przebaczeniu, nadzieję w walkach, pewność na scenie strachu, miłość w nieporozumieniach. Być szczęśliwymi to nie tylko doceniać uśmiech, ale także zastanawiać się nad smutkiem. Nie tylko świętować sukcesy, ale wyciągać lekcje z upadków. Nie tylko czuć się radosnymi pośród aplauzów, ale być radosnymi w anonimowości. Być szczęśliwymi to uznawać, że warto żyć, pomimo wyzwań, nieporozumień i okresów kryzysu. Być szczęśliwymi to przestać czuć się ofiarą problemów i stać się aktorem własnej historii. Być szczęśliwymi to nie tyle mieć doskonałe życie, ile raczej umieć wykorzystywać łzy, by nawadniać tolerancję. Wykorzystywać straty, by wyrabiać cierpliwość. Wykorzystywać błędy, by kształtować pogodę ducha. Nie wypierać się nigdy osób, które się kocha, nie rezygnować nigdy ze szczęścia”
— Papież Franciszek
yesterdaytodaytomorrow
(…) tam gdzie nie musisz, nie pokazuj swojej bezradności.
— ks. Jan Kaczkowski – "Życie na pełnej petardzie czyli wiara, polędwica i miłość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacatherineee catherineee
yesterdaytodaytomorrow
Reposted fromtosiaa tosiaa viastylish stylish
yesterdaytodaytomorrow
Chcę poczuć, że Ci mnie brakuje.
— 00:09
Reposted fromzenibyja zenibyja viate-quiero te-quiero
yesterdaytodaytomorrow
1237 1879 500
Reposted frombenzodiazepina benzodiazepina viate-quiero te-quiero
yesterdaytodaytomorrow
Co to ma być!? To co teraz czuję... nadzieja? Kurwa... po co!? Po co to mi teraz? Pytam siebie zawsze kilka razy w roku. 
http://myslodreamseller.soup.io

September 19 2016

yesterdaytodaytomorrow
grafika blue, boyfriend, and gif
Reposted fromweightless weightless vianezavisan nezavisan
yesterdaytodaytomorrow
Wszystko, czego potrzebuję, to obecność. Poczucie bezpieczeństwa, że ten, którego kocham, nie zniknie nagle, niezapowiedzianie, bez słowa. Wyobrażasz sobie, jak wspaniałe muszą być noce, kiedy zasypiasz z pewnością, że już nic złego nie może się stać?
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromthedevilstears thedevilstears vianezavisan nezavisan
yesterdaytodaytomorrow
Kiedy spotkałam Cię po raz pierwszy, nawet przez chwilę nie pomyślałam, że będziesz dla mnie tak cholernie ważny. Patrząc na Ciebie nie wiedziałam, że to Twoją twarz będę widzieć, gdy zamknę oczy. Że każda chwila spędzona z Tobą będzie należała do najlepszych chwil spędzonych w moim życiu. A rozmawiając z Tobą, nie wiedziałam, że Twój głos będzie moim ulubionym dźwiękiem.
— znaleźne, tak bardzo pasujące
Reposted fromlanni lanni vianezavisan nezavisan
yesterdaytodaytomorrow
To, co stanowi o uwodzicielskim talencie mężczyzny, to nie jego uroda, nie jego kasa, nie jego samochód, nie 25 centymetrowy kutas, nie kolekcja statków w butelce. Ale zdolność sprawienia, by kobieta choć przez moment czuła się przy nim piękna.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl