Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2019

yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
Szczęśliwy dom - reszta jest nie ważna..  
— Sezon na miłość (serial)
Reposted fromSkydelan Skydelan viaVietus Vietus

October 16 2019

yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz.
— Sara
yesterdaytodaytomorrow
3169 f1b4 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
yesterdaytodaytomorrow
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawakemeupx wakemeupx
yesterdaytodaytomorrow
Kiedy się zacznie myśleć o wszys­tkim, co mogłoby się zdarzyć, można ześwi­rować w trymiga. 
— William Wharton
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
yesterdaytodaytomorrow
2801 0c32 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx
yesterdaytodaytomorrow
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie viawakemeupx wakemeupx
yesterdaytodaytomorrow
Jesienią człowiek składa się głównie z koca, kawy z cynamonem i bardzo wielu wątpliwości...
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viawakemeupx wakemeupx
yesterdaytodaytomorrow
Przychodzi w życiu taki czas, kiedy oddalasz się od dramatów i osób, które je tworzą. Otaczasz się ludźmi, z którymi się śmiejesz. Zapominasz złe rzeczy i koncentrujesz się na tych dobrych. Kochasz ludzi, którzy dobrze Cię traktują. Życie jest krótkie, przeżyj je szczęśliwie. Upadki są częścią życia, a podnoszenie się to w istocie samo życie. Żyć to prezent, zaś być szczęśliwym to Twój wybór.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaanastasie anastasie
yesterdaytodaytomorrow
6845 0fda
Ciemność, ciemność widzę
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaanastasie anastasie
yesterdaytodaytomorrow
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz.
— Sara
yesterdaytodaytomorrow
3169 f1b4 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
yesterdaytodaytomorrow
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawakemeupx wakemeupx
yesterdaytodaytomorrow
Kiedy się zacznie myśleć o wszys­tkim, co mogłoby się zdarzyć, można ześwi­rować w trymiga. 
— William Wharton
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
yesterdaytodaytomorrow
2801 0c32 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx
yesterdaytodaytomorrow
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie viawakemeupx wakemeupx
yesterdaytodaytomorrow
Jesienią człowiek składa się głównie z koca, kawy z cynamonem i bardzo wielu wątpliwości...
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viawakemeupx wakemeupx
yesterdaytodaytomorrow
Przychodzi w życiu taki czas, kiedy oddalasz się od dramatów i osób, które je tworzą. Otaczasz się ludźmi, z którymi się śmiejesz. Zapominasz złe rzeczy i koncentrujesz się na tych dobrych. Kochasz ludzi, którzy dobrze Cię traktują. Życie jest krótkie, przeżyj je szczęśliwie. Upadki są częścią życia, a podnoszenie się to w istocie samo życie. Żyć to prezent, zaś być szczęśliwym to Twój wybór.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaanastasie anastasie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl