Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2019

yesterdaytodaytomorrow

October 18 2019

yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
Szczęśliwy dom - reszta jest nie ważna..  
— Sezon na miłość (serial)
Reposted fromSkydelan Skydelan viaVietus Vietus

October 16 2019

yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz.
— Sara
yesterdaytodaytomorrow
3169 f1b4 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
yesterdaytodaytomorrow
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasilkdreams silkdreams
yesterdaytodaytomorrow
Kiedy się zacznie myśleć o wszys­tkim, co mogłoby się zdarzyć, można ześwi­rować w trymiga. 
— William Wharton
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
yesterdaytodaytomorrow
2801 0c32 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilkdreams silkdreams
yesterdaytodaytomorrow
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie viasilkdreams silkdreams
yesterdaytodaytomorrow
Jesienią człowiek składa się głównie z koca, kawy z cynamonem i bardzo wielu wątpliwości...
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viasilkdreams silkdreams
yesterdaytodaytomorrow
Przychodzi w życiu taki czas, kiedy oddalasz się od dramatów i osób, które je tworzą. Otaczasz się ludźmi, z którymi się śmiejesz. Zapominasz złe rzeczy i koncentrujesz się na tych dobrych. Kochasz ludzi, którzy dobrze Cię traktują. Życie jest krótkie, przeżyj je szczęśliwie. Upadki są częścią życia, a podnoszenie się to w istocie samo życie. Żyć to prezent, zaś być szczęśliwym to Twój wybór.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaanastasie anastasie
yesterdaytodaytomorrow
6845 0fda
Ciemność, ciemność widzę
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaanastasie anastasie

July 31 2019

yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
6324 b971
Reposted fromfitvet fitvet viaarizonadream arizonadream
yesterdaytodaytomorrow
Nocą ludzie mają skłonności do wyolbrzymiania wszystkiego.
— Louise Doughty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
yesterdaytodaytomorrow
Najgorsze, co możesz zrobić, to zostać sam z problemem, który dusisz
w brzuchu, czujesz w sercu, a analizujesz w głowie.
— Włodek Markowicz
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaarizonadream arizonadream
yesterdaytodaytomorrow
Dasz radę. Jesteś silniejsza, niż myślisz.
— Louise Doughty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
yesterdaytodaytomorrow
Nie możesz ciągle ratować świata. Czasem trzeba poprzestać na uratowaniu siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
yesterdaytodaytomorrow
- Ludzie są najważniejsi - przyznał. - Tego jednego się nauczyłem. Jeśli jesteś z właściwymi ludźmi, to zasadniczo jesteś we właściwym miejscu.
— Lisa Jewell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl